Naslovna strana / Registrujte se
Natalne karte
Želite da kreirate vašu natalnu kartu sa kompletnim tumačenjem svih astroloških tranzita i aspekata?
Uporedni horoskop
Uporedni horoskop
Uporedni horoskop dve natalne karte, tačnije dve osobe i njihovih natalnih karti pokazaće stepen njihovog skladnog odnosa i moguće zajedničke perspektive.
Želite da kreirate astrološka predviđanja?
Ukoliko želite da proverite kakav vas period očekuje u određenom vremenskom intervalu u budućnosti to možete saznati našim astrološkim predviđanjem u trajanju od 30 dana. Ova predviđanja rađena su na osnovu vaše natalne karte, odnosno trenutnog položaja astroloških aspekata u datom trenutku.

Da bismo mogli uraditi astrološko predviđanje bazirano na natalnoj karti neophodno je da izvršite registraciju, odnosno da upišete neophodne podatke za astrološke proračune i tumačenja.
Pogledajte primer astrološkog predviđanja
Miloš Stanković, 23/09/1988, Aranđelovac
Pogledajte primer astrološkog predviđanja
Kompletna astrološka tumačenja
Planetarijum.com vam nudi besplatan prikaz i tumačenje natalne karte bazirano na podacima dobijenim astrološkim proračunima. Za razliku od drugih generalizovanih prikaza horoskopa po znakovima mi vam nudimo detaljna tumačenja kreirana samo za vas na osnovu vašeg datuma i mesta rođenja.
Natalna karta

Pročitajte detaljno tumačenje uz grafički prikaz vaše natalne karte sa svim pozicijama planeta po znakovima, određivanjem i tumačenjem podznaka kao i pozicijama planeta u trenutku vašeg rođenja po kućama.

Upišite vaše podatke

Dnevni horoskop
Na osnovu podataka iz vaše natalne karte dnevno ćemo vam besplatan prikazivati svaku promenu i tumačati značenje astroloških promena na osnovu kojih možete planirati svaku vašu aktivnost u tuku dana ili dok određeni astrološki aspekt traje. Ovo je jedini pravi prikaz dnevnog horoskopa koji nije generalizovan po horopskim znakovima već je krairan isključivo za vas.
Dnevni personalozovani horoskop

Pročitajte tumačenje vaših današnjih aktivnih astroloških aspekata i na osnovu tumačenja istih planirajte svoje aktivnosti i izbegnite neprijatne situacije.

Upišite vaše podatke

Proverite kolika je kompatibilnost između vašeg partnera i vas
Uporednim horoskopom, odnosno preklapanjem natalnih karti dve osobe Planetarijum.com vam nudi besplatan tumačenje i ocenu međusobnog odnosa dve osobe. Pored emotivnih, uporedni astrološki prikaz natalnih karti može se koristiti i kod poslovnih, porodičnih ili bilo kojih drugih odnosa. Da biste uspešno kreirali ovo astrološko tumačenje neophodno je da, kao i kod pojedinačnih natalnih karti, znate tačno vreme i mesto rođenja obe osobe.
Uporedni horoskop

Proverite međusobnu kompatibilnost i slaganje između dve osobe, tačnije uporedni prikaz i tumačenje dve natalne karte.

Upišite vaše podatke

Trenutni astrološki aspekti
Pratite vaše dnevne astrološke pokazatelje bazirane na vašoj natalnoj karti i uskladite vaše aktivnosti kako biste izbegli neprijatne životne okolnosti.
Astrologija poznatih
Pogledajte prikaze natalnih karti poznatih licnosti kao i uporedne horoskope poznatih parova.