Naslovna strana / Registrujte se
Natalne karte
Želite da kreirate vašu natalnu kartu sa kompletnim tumačenjem svih astroloških tranzita i aspekata?
Uporedni horoskop
Uporedni horoskop
Uporedni horoskop dve natalne karte, tačnije dve osobe i njihovih natalnih karti pokazaće stepen njihovog skladnog odnosa i moguće zajedničke perspektive.
Želite da kreirate uporedni horoskop?
Uporedni horoskop prestavlja astrološki prikaz odnosa dve osobe. Svaka osoba poseduje svoju natalnu kartu određenu danom rođenja u kojoj je prikazan raspored planeta u trenutku rođenja. U interakciji sa drugim osobama aspekti naše natalne karte kreiraju poseban odnos sa astrološkim aspektima natalne karte te druge osobe i kreiraju posebne veze i energije.

Ovaj prikaz daje detaljan uvid u natalne karte svake osobe i kompleksan odnos planeta i njihov međusobni uticaj i prikazuje mogući odnos dve osobe zasnovan na tačnim astrološkim tumačenjima konkretne dve osobe, odnosno uporednim prikazom njihovih natalnih karti.

Da bismo mogli uraditi uporedni horoskop osoba koje želite neophodno je da izvršite registraciju, odnosno da upišete neophodne podatke za astrološke proračune i tumačenja.
Pogledajte primer uporednog horoskopa
Kompletna astrološka tumačenja
Planetarijum.com vam nudi besplatan prikaz i tumačenje natalne karte bazirano na podacima dobijenim astrološkim proračunima. Za razliku od drugih generalizovanih prikaza horoskopa po znakovima mi vam nudimo detaljna tumačenja kreirana samo za vas na osnovu vašeg datuma i mesta rođenja.
Natalna karta

Pročitajte detaljno tumačenje uz grafički prikaz vaše natalne karte sa svim pozicijama planeta po znakovima, određivanjem i tumačenjem podznaka kao i pozicijama planeta u trenutku vašeg rođenja po kućama.

Upišite vaše podatke

Dnevni horoskop
Na osnovu podataka iz vaše natalne karte dnevno ćemo vam besplatan prikazivati svaku promenu i tumačati značenje astroloških promena na osnovu kojih možete planirati svaku vašu aktivnost u tuku dana ili dok određeni astrološki aspekt traje. Ovo je jedini pravi prikaz dnevnog horoskopa koji nije generalizovan po horopskim znakovima već je krairan isključivo za vas.
Dnevni personalozovani horoskop

Pročitajte tumačenje vaših današnjih aktivnih astroloških aspekata i na osnovu tumačenja istih planirajte svoje aktivnosti i izbegnite neprijatne situacije.

Upišite vaše podatke

Proverite kolika je kompatibilnost između vašeg partnera i vas
Uporednim horoskopom, odnosno preklapanjem natalnih karti dve osobe Planetarijum.com vam nudi besplatan tumačenje i ocenu međusobnog odnosa dve osobe. Pored emotivnih, uporedni astrološki prikaz natalnih karti može se koristiti i kod poslovnih, porodičnih ili bilo kojih drugih odnosa. Da biste uspešno kreirali ovo astrološko tumačenje neophodno je da, kao i kod pojedinačnih natalnih karti, znate tačno vreme i mesto rođenja obe osobe.
Uporedni horoskop

Proverite međusobnu kompatibilnost i slaganje između dve osobe, tačnije uporedni prikaz i tumačenje dve natalne karte.

Upišite vaše podatke

Trenutni astrološki aspekti
Pratite vaše dnevne astrološke pokazatelje bazirane na vašoj natalnoj karti i uskladite vaše aktivnosti kako biste izbegli neprijatne životne okolnosti.
Astrologija poznatih
Pogledajte prikaze natalnih karti poznatih licnosti kao i uporedne horoskope poznatih parova.