Naslovna strana / Astrološko predviđanje
Natalne karte
Želite da kreirate vašu natalnu kartu sa kompletnim tumačenjem svih astroloških tranzita i aspekata?
Uporedni horoskop
Uporedni horoskop
Uporedni horoskop dve natalne karte, tačnije dve osobe i njihovih natalnih karti pokazaće stepen njihovog skladnog odnosa i moguće zajedničke perspektive.
Prikaz uporednog horoskopa
Jelena & Miloš | datum kreiranja: 24/12/2019
Jelena
Beograd, 25/3/1985
Miloš
Aranđelovac, 23/9/1988
Ocena kompatibilnosti ove dve osobe
25.97
Ove dve osobe imaju:

Prilično skladan odnos

Prikaz uporedne natalne karte
Prikaz astroloških detalja
Detaljan opis odnosa ove dve osobe
R W
Mesec kvadrat Saturn
Jelena Jovanović je Saturn, Miloš Stanković je Mesec
ocena
-13.04
Ovaj aspekt ima tendenciju da oslabi emocije između vas dvoje. Jelena Jovanović će pokušati da disciplinuje partnera. Jelena Jovanović se može ponašati nepravedno, kritički nastrojeno, neljubazno, nepouzdno ili sebično. Jelena Jovanović će se lakše protiviti nego se slagati sa stavovima koje Miloš Stanković ima. Jelena Jovanović izaziva zabrinutost, obeshrabrenje ili neki drugi negativan stav kod partnera i on se teško može osloboditi toga. Jelena Jovanović zanemaruje raspoloženja i osećanja koja Miloš Stanković ima i to će vremenom dovesti do sve osetljivije reakcije osim ako ne izgradi unutrašnji sistem odbrane. Između članova porodice ili u braku Jelena Jovanović će prebacivati sve više odgovornosti na partnera ili će prebaciti krivicu kao da Miloš Stanković snosi odgovornosti za sve nevolje. Jelena Jovanović zahteva puno pažnje od partnera i teško da Miloš Stanković može zadovoljiti tu potrebu. Ovo će testirati strpljenje koje Miloš Stanković ima. Miloš Stanković će morati naučiti da razvije strpljenje i toleranciju u ovoj zajednici. U braku mogu postojati teškoće i finansijska neslaganja ili problemi sa drugim članovima porodice koji prete da ugroze bračnu harmoniju. Gore navedeno je opis Meseca u opoziciji sa Saturnom. Aspekt Mesec kvadrat Saturn je sličan ali i konfliktniji. Jelena Jovanović obeshrabruje, ograničava, usporava i ometa napore koje Miloš Stanković ulaže bez obzira na osećanja koja Miloš Stanković ima. Jelena Jovanović će svojim dužnostima i odgovornostima obeshrabriti ili depresirati partnera. Osim ako nema mnogo dobrih aspekata između vaših natalnih karti koji bi uravnotežili ovaj aspekt nećete biti od velike koristi jedno drugom. Jelena Jovanović će imati najviše koristi u ovoj vezi. Ovaj aspekt nije dobar za brak, pogotovo ako muški Saturn aspektuje ženski Mesec. Ako ženski Saturn aspektuje muški Mesec ona će težiti da bude previše kritična i preterivaće sa sitnicama. Ovo može biti izvor nesporazuma i neslaganja.
U Z
Mars opozicija Pluton
Jelena Jovanović je Mars, Miloš Stanković je Pluton
ocena
-10.46
Postoji sukob volja između partnera. Otpor će biti ispoljen obostrano na bilo kakvu pojavu predstavljana autoriteta. Manje iritacije se povećavaju ako se na natalnoj karti ne pokaže dominantna harmonija. Međutim, ako su dve natalne karte dominantno neusklađene, može se desiti nasilna reakcija jedne osobe prema drugoj. Oboje se odupirete svakom obliku šefovanja od strane partnera. Možete ometati napore jedno drugom i takođe biti osvetoljubivi međusobno. U braku ovaj aspekt označava probleme seksualnog prilagođavanja.
R Z
Mesec opozicija Pluton
Jelena Jovanović je Mesec, Miloš Stanković je Pluton
ocena
-7.55
Miloš Stanković ima pogrešan uticaj na osobu kao što je Jelena Jovanović. Ovaj aspekt teži da stvori antipatiju umesto dogovora. Miloš Stanković će izgledati kontadiktorno i može imati uticaj na partnera koji na neki način može biti loš. U braku može biti ozbiljnih nesporazuma koja uzrokuju probleme u porodici. Ovde takođe mogu nastati problemi seksualnog porekla.
U Y
Mars kvadrat Neptun
Jelena Jovanović je Neptun, Miloš Stanković je Mars
ocena
-6.14
Ovaj aspekt izaziva emocionalne poremećaje kod jedne osobe ili kod oboje. Miloš Stanković je preka i nestrpljiva osoba. Jelena Jovanović je kao partner neuobičajen ili prevrtljiv u reakciji na agresivnost koju poseduje Miloš Stanković. Miloš Stanković poseduje direktnost dok Jelena Jovanović neodređenost što stvara iritaciju ili nesporazum a ne harmoniju. Ako je Jelena Jovanović kao osoba izuzetno sklona nervozi, tada Miloš Stanković može uznemiriti stabilnost, čak i zdravlje što će Jelena Jovanović osetiti. Horoskop sa ovom kombinacijom mora biti pažljivo analiziran zbog eventualnog demorališućeg uticaja.
R T
Mesec kvadrat Venera
Jelena Jovanović je Mesec, Miloš Stanković je Venera
ocena
-6.14
Ovaj aspekt nije štetan ali nije ni tako povoljan kao drugi Mesec-Venera aspekti. Možda postoji sitna ljubomora jednog partnera prema drugom ili manja neslaganja. Neke razlike ukusa ili socijalnih sklonosti su moguće. Prilagođavanje će biti lako ako postoji iskrena naklonost između vas dvoje. Možda postoji tendencija da jedno od vas dvoje bude previše popustljivo prema drugom ili možda oboje imate ovu tendenciju.
Q Y
Sunce kvadrat Neptun
Jelena Jovanović je Sunce, Miloš Stanković je Neptun
ocena
-5.13
Miloš Stanković će pokazati dvosmilene, obmanjujuće karakteristike u svojoj reakciji prema partneru. Jelena Jovanović će se osećati zbunjeno. Ne postoji poverenje između vas dvoje. Miloš Stanković može biti pogrešno procenjena osoba, izgledati podložno uticaju koji ima Jelena Jovanović a koji će suptilno izbegavati. Problemi ili situacije izazvane ovim neskladnim aspektom nikada nisu prilično loše kako izgledaju niti dobre kako mogu ponekad izgledati. Ovaj aspekt je težak za brak jer uzrokuje nerazumevanje, sumnju, konfuziju, prevaru i nepoverenje obe osobe.
Q Y
Sunce kvadrat Neptun
Jelena Jovanović je Neptun, Miloš Stanković je Sunce
ocena
-4.85
Jelena Jovanović će pokazati dvosmilene, obmanjujuće karakteristike u svojoj reakciji prema partneru. Miloš Stanković će se osećati zbunjeno. Ne postoji poverenje između vas dvoje. Jelena Jovanović može biti pogrešno procenjena osoba, izgledati podložno uticaju koji ima Miloš Stanković a koji će suptilno izbegavati. Problemi ili situacije izazvane ovim neskladnim aspektom nikada nisu prilično loše kako izgledaju niti dobre kako mogu ponekad izgledati. Ovaj aspekt je težak za brak jer uzrokuje nerazumevanje, sumnju, konfuziju, prevaru i nepoverenje obe osobe.
V Z
Jupiter kvadrat Pluton
Jelena Jovanović je Jupiter, Miloš Stanković je Pluton
ocena
-4.43
Frustrirajuće, konfliktne težnje mogu stvoriti nesporazume ili otežati saradnju. Ovaj aspekt duhovno testira oboje, posebno će to osetiti Jelena Jovanović.
Q U
Sunce konjukcija Mars
Jelena Jovanović je Sunce, Miloš Stanković je Mars
ocena
-2.22
Kreativnost u kombinaciji sa agresivnim nagonom. Ovaj aspekt stimuliše agresivni duh i ambicije vas dvoje. To može biti međusobno ohrabrujuće, mada ponekad izaziva rivalstvo. Zajedničko napredovanje biće brzo tamo gde ste oboje u potpunosti kooperativni. Osobe različitog pola, naročito u braku, biće najbolje ako je ženski Mars u dobrom odnosu sa muškim Suncem. Tamo gde je obrnut odnos, muškarac teži dominaciji, zahtevan je i nestrpljiv prema ženi, mada će je štititi i braniti je. Stimulisaće njenu nezavisnost što ponekad izaziva rivalitet i otpor u njoj. Ovo je aspekt seksualne privlačnosti i kompatibilnost.
Q X
Sunce kvadrat Uran
Jelena Jovanović je Sunce, Miloš Stanković je Uran
ocena
-0.63
Postoji konflikt individualnosti u ovoj kombinaciji. Nepredvidljivost kojom odiše Miloš Stanković održava u neizvesnosti osobu kao što je Jelena Jovanović. Miloš Stanković može reagovati nervozno na uticaj koji ima Jelena Jovanović i pobuniće se protiv bilo kakvog autoritarnog stava koji Jelena Jovanović pokazuje. Saradnja se retko postiže kada se ovaj aspekt pojavi u natalnim kartama. Ovaj aspekt često uzrokuje razdvajanje ili grčeve u vezama. Osim ako ste oboje staloženi i samodisciplinovani, ovakva veza verovatno neće zadovoljiti nijedno od vas dvoje. Mogu postojati nasilne reakcije. Miloš Stanković se suprotstavlja težnjama koje ima Jelena Jovanović i oboje ste nestrpljivi i buntovni jedno prema drugom.
Q Q
Sunce opozicija Sunce
Jelena Jovanović je Sunce, Miloš Stanković je Sunce
ocena
0.00
Vaše kreativnosti u ovom aspektu ili se suprotstavljaju ili ća vas uravnotežiti oboje. Ljudi rođeni u suprotnim znakovima ponekad privlače, ponekad odbijaju drugu osobu. To zavisi od drugih aspekata između dva horoskopa. Ako neko od vas ima opoziciju ili kvadrat Saturna, Neptuna, Urana ili Marsa male su šanse su da ćete postići harmoniju jer je Saturn ili bilo koja druga od pomenutih planeta u konjunkciji ili kvadratu sa Suncem druge osobe. U braku se može pojaviti značajan rivalitet gde je Sunce u opoziciji Suncu. Mnogo kompromisa može biti potrebno i žena uglavnom čini većinu kompromisa mužu. Dakle, u slučaju Sunca koje je u opoziciji sa Suncem, reakcije zavise od drugih aspekata u horoskopu.
R Y
Mesec trigon Neptun
Jelena Jovanović je Mesec, Miloš Stanković je Neptun
ocena
0.07
Ovaj aspekt ukazuje na psihičku vezu. Vi ste neobično osetljivi na raspoloženja i osećanja partnera. Često postoji telepatska komunikacija između vas. Postoji puno emocija između vas. Miloš Stanković možda ponekad pokaže oduševljenost partnerom kao što je Jelena Jovanović. Ovaj aspekt može ukazivati na puno uzajamne inspiracije, duhovnim interesovanjima i uzajamnoj predanosti. Postoji puno međusobnog hrabrenja. Svako interesovanje za misticizam ili okultno učenje, bilo kog od partnera, biće uvećano ovim aspektom.
R X
Mesec sekstil Uran
Jelena Jovanović je Uran, Miloš Stanković je Mesec
ocena
1.43
Jelena Jovanović budi i inspiriše ideje koje ima Miloš Stanković. Mašta kojom odiše Miloš Stanković može stimulisati originalnost i svestranost kod partnera. Ova veza uvek ima nešto neobično u sebi. Jelena Jovanović pruža pomoć dok Miloš Stanković može očekivati pomoć na neuobičajene ili neočekivane načine.
R S
Mesec sekstil Merkur
Jelena Jovanović je Merkur, Miloš Stanković je Mesec
ocena
2.09
Osećanja i psihička percepcija u kombinaciji sa inteligencijom. Ovaj aspekt ukazuje na brzu percepciju ideja jedne osobe od strane druge. Postoji mentalni afinitet i apsolutna mentalna povezanost kvaliteta obe osobe. Ovaj aspekt olakšava razgovor i dobro razumevanje između vas dvoje. Ovaj aspekt može unaprediti mentalni razvoj vas i vašeg partnera. Mnogi obostrani interesi će biti podstaknuti. Često postoji telepatska projekcija misli.
Q W
Sunce sekstil Saturn
Jelena Jovanović je Saturn, Miloš Stanković je Sunce
ocena
2.22
Ovaj aspekt označava dobar balans poverenja, entuzijazma, ambicija, organizacionih sposobnosti i upornosti potrebne za obavljanje svake zajedničke akcije. Ovo obezbeđuje saglasnost u rešavanju problema, raspodele dužnosti, autoriteta i odgovornost. Jelena Jovanović povezuje stabilnost i lojalnost kod partnera. Bilo koji ograničavajući uticaj koji ima Jelena Jovanović uglavnom služi za krajnje dobro oboje. Miloš Stanković podstiče i stimuliše poverenje. U braku ovaj aspekt pomaže u izdržljivost.
R T
Mesec sekstil Venera
Jelena Jovanović je Venera, Miloš Stanković je Mesec
ocena
3.82
Ovaj aspekt ukazuje na emotivnu privlačnost pokrenutu iz simpatija, društvenih odnosa i uzajamnih ukusa i interesa. Harmonija, emocije, način razmišljanja stimulisani su ovim aspektom. Duboka naklonost i predanost biće moguća ako drugi aspekti pokazuju rastuću i trajnu vezanost. Ovaj aspekt donosi veliku mogućnost za ljubav i brak. Vas dvoje možete imati umirujući i ohrabrujući efekat jedno na drugo. Koristićete jedno drugom pružajući pomoć a često i na materijalan ili finansijski način. Imate puno ukusa i zajedničkih interesa za druženje i društvene užitke zajedno. Ovaj aspekt će učiniti mnogo da ublaži antagonizam ličnosti između vas dvoje, ukoliko on postoji.
U Y
Mars trigon Neptun
Jelena Jovanović je Mars, Miloš Stanković je Neptun
ocena
4.39
Uticaj Neptuna u kombinaciji sa bilo kojom planetom je suptilniji i emotivni od objektivnog. Ovde se inicijativa koju poseduje Jelena Jovanović kao i idealizam, tendencije ka žrtvovanju i mentalne percepcije koje ima Miloš Stanković kombinuju što za razultat ima kreativni efekat. Miloš Stanković može inspirisati osobu kao što je Jelena Jovanović ili je primiriti kada se pojave ružna osećanja. Jelena Jovanović može pomoći partneru da se bori sa inercijom ili odugovlačenjem. Ova kombinacija može biti posebno efikasna ukoliko postoje zajednička duhovna interesovanja ili zainteresovanost za mističnost, astrologiju ili nauku, poslovno ili političko istraživanje.
S T
Merkur opozicija Venera
Jelena Jovanović je Venera, Miloš Stanković je Merkur
ocena
4.58
Ovaj aspekt nije ozbiljno konfliktan ali niste potpuno usklađeni ili uzajamno korisni kao kod drugih Merkur-Venera aspekata. Ponekad se mogu desiti međusobne iritacije. Miloš Stanković teži da zanemari emocionalne potrebe koje ima Jelena Jovanović i izgledaće hladno i proračunato na neki način.
U V
Mars sekstil Jupiter
Jelena Jovanović je Jupiter, Miloš Stanković je Mars
ocena
4.88
Ovaj aspekt podstiče aspiracije i ambicije kod oboje. Vi se nadopunjujete, jedno dodaje agresivni duh ambicijama i aspiracijama drugom. Ovaj aspekt podstiče uzajamnu pomoć u postizanju prosperiteta, ali takođe može stimulisati ekstravaganciju ili tendenciju ka špekulacijama. Jedna osoba ohrabruje odvažnost u drugoj. Možda ih oboje podstičetete jedno u drugom. Ovaj aspekt promiviše optimizam, ambiciju i želju za ekspanzijom. Možda postoji zajedničko interesovanje za sport ili ljubav prema prirodi i rekreaciji što pomaže da se konsoliduje prijateljstvo u vezi.
Q V
Sunce sekstil Jupiter
Jelena Jovanović je Sunce, Miloš Stanković je Jupiter
ocena
6.64
Kreativna potreba u miksu sa blagonaklonim, zaštitničkim nagonom. Ovo je inspiracioni uticaj, znak obostranog ohrabrenja, tolerancije, pomoći i opraštanja. Postoje emocije, zaštitnički odnos, lojalnost, velikodušnost i, po pravilu, uzajamno poverenje i pouzdanje. Kada pokušate, možete podstaći i izazvati najbolje jedno u drugom. Imaćete obostrane koristi kako na duhovnom tako i na materijalnom planu. Bez obzira na bilo koji negativni aspekt između vaših horoskopa, postojaće želja za međusobnom zaštitom i pomoći. Jelena Jovanović će verovatno imati koristi od ove veze više nego Miloš Stanković.
T T
Venera trigon Venera
Jelena Jovanović je Venera, Miloš Stanković je Venera
ocena
9.45
Postoji mnogo zajedničkih interesa, sklonosti, sličnih stavova u ljubavi, prijateljstvu, društvenom životu i osećanjima. Ovaj aspekt povećava društveno ponašanje, druženje i uvažavanje, želju da pomognete jedno drugom i sposobnost da uživate u istim zadovoljstvima. Podstičete jedno drugo. Ovaj aspekt je povoljan u bilo kojoj vrsti poređenja natalnih karti i horoskopa i može mnogo učiniti da se lakše prolazi kroz nepovoljne periode.
V V
Jupiter trigon Jupiter
Jelena Jovanović je Jupiter, Miloš Stanković je Jupiter
ocena
9.55
Ovaj aspekt označava sličnost, ako ne i potpunu podudarnost u idealima, etici, moralu, aspiracijama, verskim ili duhovnim koncepcijama. Vi ćete inspirisati mnogo dobrog jedno kod drugog i ohrabriti optimizam, samopouzdanje, humor. Bićete od koristi jedno drugom i pokušati da zaštitite drugu osobu na mnogo načina. Postoji mnogo društvenog života, zajedničkih interesovanja i zajedničkih ciljeva. Obično tražite dobre i kvalitetne osobine kod partnera i cenite ih. Vi ste tolerantni, pažljivi i opraštate međusobno greške partnera.
S T
Merkur trigon Venera
Jelena Jovanović je Merkur, Miloš Stanković je Venera
ocena
10.66
Ovaj aspekt je uzajamno koristan. On donosi najbolje u inteligenciji, umetničkim ili kulturnim interesima kod oboje. Mnogi zajednički interesi učvršćuju prijateljstvo. Vrlo je dobar za brak. Obezbeđeno je međusobno razumevanje kroz emocije i naklonost. Jelena Jovanović razume emocije koje ima Miloš Stanković. Uzajamno je ohrabrenje sposobnosti i talenata. U braku ovaj aspekt pomaže saradnji u finansijskim segmentima.
T X
Venera trigon Uran
Jelena Jovanović je Uran, Miloš Stanković je Venera
ocena
11.48
U ovoj kombinaciji postoji fascinacija i to vrlo magnetna. Ako postoji takva stvar kao što je ljubav na prvi pogled, Jelena Jovanović će to pokazati u ovom aspektu. Jelena Jovanović pokazuje uzbuđenje koje kao rezultat ima neobičnu ili nekonvencionalnu vezu. Ovaj aspekt ohrabruje kreativno izražavanje kod oboje kao i uživanje u društvu, druženje i romansu. Možete inspirisati jedno drugo na različite načine.
Astrologija poznatih
Pogledajte prikaze natalnih karti poznatih licnosti kao i uporedne horoskope poznatih parova.
Astrološka predviđanja
Uporedni horoskop
Pročitajte šta vas očekuje u narednom periodu na osnovu astroloških pokazatelja vaše natalne karte.